Mijn naam is Bianca de Craen. Van jongsaf aan ben ik al een grote dierenvriend en vooral gek op honden. Tijdens mijn HBO opleiding Dierhouderij en Dierenwelzijn, heb ik ervaring opgedaan met gedragsonderzoek en voorlichting over wolven in Noord-Amerika. Zowel gedragsleer van honden, als voorlichting geven aan de mensen over hondengedrag, zijn mijn grootste drijfveren voor het werk dat ik nu doe.

Eigen ervaringen

Nadat ik mijn eerste eigen hond had aangeschaft, een 6 maanden oude kruising uit het asiel die tot dan toe geen enkele opvoeding of training had gehad, ging ik trainen bij een hondenschool. Daar maakte ik kennis met de leerprincipes van honden. Nadat ik zelf een aantal jaren les had gegeven, wilde ik meer weten, meer leren, maar vooral meer doen voor de eigenaren met de honden die buiten de boot vielen tijdens de lessen.

Opleidingen

Na wat losse cursussen en workDogVision Gecertificeerd Gedragstherapeutshops gevolgd te hebben, wilde ik het professioneel gaan aanpakken. Ik besloot de opleiding tot ‘Kynologisch Instructeur’ te volgen. Nadat ik mijn diploma binnen had, ben ik gelijk doorgegaan met de opleiding ‘Gedragstherapeut voor Honden’ bij Dogvision. Een 3 –jarige HBO-opleiding, waarbij de nieuwste wetenschappelijke inzichten gelijk in de praktijk worden toegepast. Een opleiding die je klaarstoomt voor de praktijk van de hondengedragstherapeut. Ook deze opleiding heb ik succesvol afgerond. Zie voor meer informatie http://www.dogvision.nl/.

BdC Hondengedragsbegeleiding 
Toen heb ik de stap gezet om voor mezelf te beginnen. Mijn kennis en ervaring deel ik graag met hondeneigenaren en andere geïnteresseerden. Juist die mensen en honden helpen, die het nodig hebben. Bij BdC Hondengedagsbegeleiding is iedereen welkom die meer uit zijn relatie met de hond wil halen.

NVGH (Nederlandse Vereniging van Gedragstherapeuten voor Honden)
In Nederland is de titel gedragstherapeut voor honden (nog) niet beschermd. Om het kaf van het koren te scheiden, is deze Nederlandse beroepsvereniging in het leven geroepen. Ik vind kwaliteit en deskundigheid bij het trainen en begeleiden van honden en hun eigenaren erg belangrijk. Daarom ben ik aangesloten bij de NVGH (http://honden-gedragstherapie.nl). Meer hierover kun je lezen onder het kopje 'Waarom ik'.

Hulphonden voor Autisme
Sinds Hulphonden voor Autismeeind 2017 ben ik ook actief als trainer/ begeleider bij Hulphonden voor Autisme (http://hulphondenvoorautisme.nl). De intensieve twee-jarige begeleiding van deze bijzondere mensen en hun eveneens bijzondere honden, geven mij zoveel waardering en inspiratie. De onderlinge band tussen mens en hond is hierin zo speciaal en zo mooi om te zien. 
 
Mijn doel
Mijn doel voor alle hondeneigenaren is een fijne, onderlinge vertrouwensband tussen hond en eigenaar. Daarbij is het belangrijk dat hond en eigenaar elkaar goed begrijpen. Hondentaal en mensentaal zijn twee verschillende dingen. Honden werken graag met ons samen, maar dan moet het voor de hond wel duidelijk zijn wat de eigenaar wil. Voor een goede verstandhouding is het dus heel belangrijk dat de eigenaar begrijpt hoe de hond communiceert en leert. Begrip maakt de onderlinge band zoveel sterker en zoveel leuker!

Heeft u problemen met uw hond, wilt u graag training, begeleiding of advies? Of zou u mij graag eens willen uitnodigen voor een lezing over hondengedrag? Neem dan contact met mij op.

Kennis zorgt voor bewustwording; bewustwording zorgt voor respect.