Regelmatig schrijf ik over hondengedrag in de diverse tijdschriften. Voor voorbeelden, klik op 'lees meer'...


Vooral in de periode dat ik aangesloten was bij Tinley Gedragstherapie voor Dieren, heb ik regelmatige artikelen geschreven over hondengedrag in diverse tijdschriften. Hieronder vindt je de diverse onderwerpen.


Zie hier het artikel over ADHD bij honden. Dit artikel heb ik samen geschreven met Marieke van der Burgt. Het is gepubliceerd in het tijdschrift Onze Hond in december 2016.

Zie hier het artikel over het benaderen van onzekere honden dat ik samen met Marieke van der Burgt heb geschreven. Dit artikel is in juni 2014 in het tijdschrift Onze Hond gepubliceerd. 

In de hondenwereld gaan veel feiten en fabels rond. Maar wat is nu wel en niet waar? In het artikel 'Dogma's in de hondenwereld' ga ik daar verder op in. Dit artikel is geplaatst in het blad Onze hond van december 2014. Klik hier.

In het blad Hart voor Dieren hebben lezers de gelegenheid hun vragen over hondengedrag voor te leggen aan gedragsdeskundigen. Eén zo'n vraag is in bijgaand artikel behandeld. 

 

 

 

Publicaties vakbladen

Regelmatig schrijf ik over hondengedrag in de diverse tijdschriften. Voor voorbeelden, klik op 'lees meer'...

Lees meer...